Władmar - Zakład Usługowo - Szkoleniowy

WITAMY NA STRONACH NASZEJ FIRMY

Kompleksowe usługi BHP i KADROWE

Szkolenia, nadzory, doradztwo, pełna obsługa kadrowa.

oferujemyKontakt

Kompleksowe usługi BHP i Kadrowe prowadzimy od 1996 roku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Zadania służby bhp i kadr u naszych Zleceniodawców wykonujemy jako zewnętrzna służba , na podstawie umów o stałej współpracy, a także w ramach jednorazowych zleceń. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego ) w tym na zasadzie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem internetu. Stosujemy konkurencyjne ceny, wystawiamy faktury. Zapewniamy rzetelną i fachową obsługę.

Każde  powierzone zadanie staramy się wykonać perfekcyjnie. Nie podejmujemy się zadań, z którymi sobie nie radzimy. Na tym polega Nasz profesjonalizm.

93%

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

97%

pozytywnie przeprowadzonych szkoleń

75%

zaoszczędzonych kosztów

5%

nieścisłości podczas kontroli

WIADOMOŚCI

Prosto z naszego bloga
15 listopada 2017

Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w zespole powypadkowym?

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik odmawia wyznaczenia go na członka zespołu powypadkowego? W firmie zatrudnionych jest dwóch pracowników i każdy twierdzi, że nie może być członkiem zespołu powypadkowego. Odpowiedź O powołaniu pracownika w skład zespołu powypadkowego decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę przewidziane prawem warunki, jakie musi ta osoba spełniać. Uzasadnienie Zgodnie z art. 234 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany

8 listopada 2017

Jak należy traktować wypadek, który wydarzył się podczas dobrowolnego wyjazdu integracyjnego?

Pracodawca zorganizował dla firmy wyjazd konferencyjno–integracyjny. Pracownicy mogli zapisać się na niego dobrowolnie, ale pracodawca wystawił dla wszystkich zapisanych pracowników zbiorczą delegację. Pracodawca uważa, że pobyt podczas konferencji w sobotę w określonych godzinach (17:00–18:30 i 20:00–21:30) jest obowiązkowy i traktuje to jako polecenie służbowe, podobnie zabawy integracyjne, które miały miejsce w niedziele w godzinach 14:00–18:00. Cała reszta była czasem wolnym pracownika, jednakże plan wyjazdu był ustalony, że międzyczasie jest planowana np. dyskoteka lub zajęcia edukacyjne

27 października 2017

Jak powinny wyglądać przyciski bezpieczeństwa przy taśmach produkcyjnych?

Ekspert BHP wyjaśnia, czy przyciski bezpieczeństwa przy taśmach produkcyjnych muszą mieć określony kształt, być usytuowane na żółtym tle i posiadać napis STOP, oraz czy kwestie te są określone w przepisach. Są różnego rodzaju przyciski i hamulce zatrzymujące maszynę w systemie awaryjnym, zależnie od maszyny. Są też różne kolory. Kształtu i koloru przycisku całkowitego zatrzymania maszyny nie określają przepisy, jednak większość pracodawców posiadających maszyny stosuje takie rozwiązanie, że przycisk jest w kolorze czerwonym na żółtym tle,

25 października 2017

Jaka jest kolejność podpisów na protokole powypadkowym?

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego, najpierw podpisy, w dowolnej kolejności, powinni złożyć członkowie zespołu uczestniczący w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku. Następnie, podpis stanowiący potwierdzenie zapoznania z treścią protokołu składa poszkodowany lub członek rodziny. Dopiero po wskazanych powyżej, podpis składa pracodawca. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – dalej r.u.o.w., po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie

11 października 2017

8 pytań o obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego – to trzeba wiedzieć!

Przepisy wyraźnie wskazują, kiedy pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. W niektórych sytuacjach pracownik może używać własnej odzieży i obuwia jako roboczego. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości wypłaca się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 1. Kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze? Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze w dwóch przypadkach: ● gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub

4 października 2017

Koniec okresowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W przekazanym właśnie do konsultacji projekcie znalazły się też dwie ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP. – Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zmiany obejmą m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową czy ustawę o rachunkowości. Zakłada

30 września 2017

Kto odpowiada za wyliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

W jaki sposób ustala się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za wyliczanie ekwiwalentu: pracownik działu kadr czy służba BHP? Odpowiedź 1. Wyliczając ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników należy uwzględnić wszystkie koszty poniesione przez pracownika (koszty energii elektrycznej, koszty zużytej wody, proszku do prania itp.). 2. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży własnej przez pracowników należy do pracodawcy. Uzasadnienie Stosownie do postanowień art. 207 § 2

21 września 2017

Kiedy należy uznać, że pracownicy pracują w warunkach narażenia?

Na naszych stanowiskach pracy występują źródła promieniowania rentgenowskiego (zaliczanego do czynników rakotwórczych), są to spawarki elektronowe, mikroskopy elektronowe, tomograf komputerowy. Na wymienionych stanowiskach prowadzimy badania promieniowania rentgenowskiego (badania prowadzi sanepid). Wyniki badań wychodzą poniżej granicy oznaczalności. Wyniki badań z protokołu pomiarowego: „z przeprowadzonych pomiarów dozymetrycznych oraz dokonanych obliczeń wynika, że w określonych warunkach pracy, przestrzegając zasad ochrony radiologicznej dawki graniczne nie zostaną przekroczone”. Czy w związku z tym można uznać, że nasi pracownicy nie pracują

13 września 2017

Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze – wybrane zagadnienia.

Szeroko rozumiana praca biurowa kojarzona jest z pracą bezpieczną – a w porównaniu do warunków środowiska pracy i zagrożeń występujących np. w budownictwie czy rolnictwie niektórzy uważają, że jest zupełnie pozbawiona zagrożeń dla osób, które ją wykonują. Zagrożenia jednak istnieją, mają swoisty charakter, co powoduje, że praca biurowa nie może być organizowana w sposób dowolny – szczególnie w kwestii stanowiska pracy, w ramach którego wykorzystywany jest zestaw komputerowy wyposażony w monitor ekranowy. Obowiązki pracodawcy i

7 września 2017

Czy samo oświadczenie poszkodowanego wystarczy do uznania zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy?

Czy samo oświadczenie poszkodowanego wystarczy do uznania zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy? Nie ma bezpośrednich świadków zdarzenia, poszkodowany dysponuje dokumentacją medyczną. Czy mimo zeznań poszkodowanego i dokumentacji medycznej wskazującej na wypadek w drodze można nie uznać zdarzenia za wypadek w drodze, jeśli nie ma świadków? Przełożony nie widział wypadku w drodze do pracy, ale pracownik zaraz po stawieniu się w pracy, przyszedł do niego i zgłosił zdarzenie, a przełożony jest pierwszą

kontakt

I będziemy odpowiadać na każdą wiadomość.

Adres

Grunwaldzka 106A 33-300 Nowy Sącz

Telefon/Email

Phone: +48 18 442 13 78

Email: mariadobosz@op.pl

Top