Władmar - Zakład Usługowo - Szkoleniowy

WITAMY NA STRONACH NASZEJ FIRMY

Kompleksowe usługi BHP i KADROWE

Szkolenia, nadzory, doradztwo, pełna obsługa kadrowa.

oferujemyKontakt

Kompleksowe usługi BHP i Kadrowe prowadzimy od 1996 roku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Zadania służby bhp i kadr u naszych Zleceniodawców wykonujemy jako zewnętrzna służba , na podstawie umów o stałej współpracy, a także w ramach jednorazowych zleceń. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego ) w tym na zasadzie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem internetu. Stosujemy konkurencyjne ceny, wystawiamy faktury. Zapewniamy rzetelną i fachową obsługę.

Każde  powierzone zadanie staramy się wykonać perfekcyjnie. Nie podejmujemy się zadań, z którymi sobie nie radzimy. Na tym polega Nasz profesjonalizm.

93%

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

97%

pozytywnie przeprowadzonych szkoleń

75%

zaoszczędzonych kosztów

5%

nieścisłości podczas kontroli

WIADOMOŚCI

Prosto z naszego bloga
10 maja 2017

Czy hełmy ochronne podlegają przeglądom?

Konserwacja i obsługa techniczna hełmów ochronnych powinna się odbywać zgodnie z instrukcją użytkowania. Okres użytkowania hełmów ochronnych musi być podany w instrukcji i jest liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu. Na ogół wynosi od 4 do 10 lat. Do każdego hełmu powinny być dołączone niżej wymienione informacje, podane precyzyjnie i zrozumiale w oficjalnym języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany: nazwa i adres producenta, instrukcje lub zalecenia dotyczące: regulacji, dopasowywania, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji,

4 maja 2017

Jak oznakować różnicę poziomów w przejściu?

Pytanie: Różnicę poziomów w przejściu (około 20 cm) rozwiązano przez zastosowanie pojedynczego stopnia. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jeśli tak, czy takie miejsce powinno być w jakiś sposób oznakowane? Jeśli nie, jak należy zniwelować różnicę poziomów i w oparciu o jakie przepisy? Odpowiedź: W przejściu różnice poziomów są dopuszczalne; nie powinny mieć miejsca na drogach transportowych i magazynach. Teoretycznie wysokość 20 cm odpowiada wysokości stopnia schodów i mogłaby zostać. Zastosowanie pojedynczego stopnia jest rozwiązaniem dość

29 kwietnia 2017

Od maja kobiety w ciąży mogą dłużej pracować przy monitorze.

Od 1 maja 2017 r. nastąpi wydłużenie godzin pracy kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796), które wejdzie

19 kwietnia 2017

Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy.

W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących. Odbycie szkolenia wstępnego na dotychczasowym stanowisku pracy nie zwalnia pracownika z obowiązku szkolenia wstępnego na nowym stanowisku pracy. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr

4 kwietnia 2017

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy?

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy? Odpowiedź Pracodawca może wyznaczyć jedno pomieszczenie przeznaczone do palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych (papierosów, cygar, fajek itp.) i papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów). Uzasadnienie Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.) – dalej u.u.t.w.t., palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie

29 marca 2017

Płatnik będzie mógł popełnić błąd

1 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Po zmianach ZUS nie podniesie o 150% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jeżeli płatnik złoży informację ZUS IWA lub korektę danych do niej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

23 marca 2017

Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników?

W szatniach pracowniczych nagminnie dochodzi do niszczenia mienia pracodawcy. Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników? W szatniach znajdują się osobne pomieszczenia do toalet i odgrodzone są natryski. Odpowiedź: Przepisy nie regulują bezpośrednio kontroli pracowników, w tym stosowania monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy. Przyjmuje się, że tego rodzaju monitoring może być stosowany z wyjątkiem pomieszczeń niezwiązanych bezpośrednio z procesem pracy, w szczególności szatni czy toalet, w których pracownicy powinni mieć

13 marca 2017

Jak długo przechowuje się ocenę ryzyka zawodowego?

W zakładzie pracy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Przygotowano nowe oceny i nowe listy zapoznania się z oceną przez pracowników. Co z poprzednimi ocenami i listą podpisaną przez pracowników? Czy można je zniszczyć, czy należy przechowywać? Jeśli tak, jak długo? Odpowiedź Przepisy nie przewidują bezpośrednio sztywnego terminu przechowywania oceny ryzyka zawodowego, która została zastąpiona oceną aktualną. Biorąc pod uwagę, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym, można przyjąć, że w momencie dokonania aktualizacji, nie ma

8 marca 2017

Zmieni się limit czasu pracy ciężarnej przy komputerze.

Kobiety w ciąży mogą aktualnie pracować przy komputerze maksymalnie do 4 godzin dziennie. To już niebawem może ulec zmianie – zaproponowano znaczne wydłużenie tego limitu wprowadzając w zamian inne rozwiązanie. Jakie? W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja art. 176 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) dotyczącego zatrudniania kobiet. Zmianie uległ przede wszystkim wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie powinny wykonywać

24 lutego 2017

Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej

Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy popełnił przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Pracownik służby bhp zobligowany do dbania o interesy pracodawcy, niedopełniając obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy i narażając tym samym pracodawcę na odpowiedzialność karną,

kontakt

I będziemy odpowiadać na każdą wiadomość.

Adres

Grunwaldzka 106A 33-300 Nowy Sącz

Telefon

Phone: +48 18 442 13 78

Email:

Top