WITAMY NA STRONACH NASZEJ FIRMY

Kompleksowe usługi BHP i KADROWE

Szkolenia, nadzory, doradztwo, pełna obsługa kadrowa.

oferujemyKontakt

Kompleksowe usługi BHP i Kadrowe prowadzimy od 1996 roku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Zadania służby bhp i kadr u naszych Zleceniodawców wykonujemy jako zewnętrzna służba , na podstawie umów o stałej współpracy, a także w ramach jednorazowych zleceń. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego ) w tym na zasadzie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem internetu. Stosujemy konkurencyjne ceny, wystawiamy faktury. Zapewniamy rzetelną i fachową obsługę.

Każde  powierzone zadanie staramy się wykonać perfekcyjnie. Nie podejmujemy się zadań, z którymi sobie nie radzimy. Na tym polega Nasz profesjonalizm.

95%

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

97%

pozytywnie przeprowadzonych szkoleń

75%

zaoszczędzonych kosztów

5%

nieścisłości podczas kontroli

WIADOMOŚCI

Prosto z naszego bloga
23 marca 2017

Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników?

W szatniach pracowniczych nagminnie dochodzi do niszczenia mienia pracodawcy. Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników? W szatniach znajdują się osobne pomieszczenia do toalet i odgrodzone są natryski. Odpowiedź: Przepisy nie regulują bezpośrednio kontroli pracowników, w tym stosowania monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy. Przyjmuje się, że tego rodzaju monitoring może być stosowany z wyjątkiem pomieszczeń niezwiązanych bezpośrednio z procesem pracy, w szczególności szatni czy toalet, w których pracownicy powinni mieć

13 marca 2017

Jak długo przechowuje się ocenę ryzyka zawodowego?

W zakładzie pracy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Przygotowano nowe oceny i nowe listy zapoznania się z oceną przez pracowników. Co z poprzednimi ocenami i listą podpisaną przez pracowników? Czy można je zniszczyć, czy należy przechowywać? Jeśli tak, jak długo? Odpowiedź Przepisy nie przewidują bezpośrednio sztywnego terminu przechowywania oceny ryzyka zawodowego, która została zastąpiona oceną aktualną. Biorąc pod uwagę, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym, można przyjąć, że w momencie dokonania aktualizacji, nie ma

8 marca 2017

Zmieni się limit czasu pracy ciężarnej przy komputerze.

Kobiety w ciąży mogą aktualnie pracować przy komputerze maksymalnie do 4 godzin dziennie. To już niebawem może ulec zmianie – zaproponowano znaczne wydłużenie tego limitu wprowadzając w zamian inne rozwiązanie. Jakie? W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja art. 176 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) dotyczącego zatrudniania kobiet. Zmianie uległ przede wszystkim wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie powinny wykonywać

24 lutego 2017

Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej

Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy popełnił przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Pracownik służby bhp zobligowany do dbania o interesy pracodawcy, niedopełniając obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy i narażając tym samym pracodawcę na odpowiedzialność karną,

22 lutego 2017

Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

W pomieszczeniu produkcyjnym znajduje się droga transportowa o szerokości 2 m. Nie ma możliwości jej poszerzenia. Należy zorganizować na niej ruch pieszy, dwukierunkowy oraz ruch wózków paletowych (bezsilnikowych). Wózek będzie poruszał się sporadycznie, będzie to tylko jeden wózek. Nie ma możliwości, że w jednym czasie na drodze będą przebywać jednocześnie dwa wózki. Wózek będzie odstawiał palety zarówno po jednej, jak i drugiej stronie drogi. Jak najbezpieczniej zorganizować ruch na tej drodze, zgodnie z przepisami bhp?

4 lutego 2017

Kiedy można odstąpić od sporządzenia protokołu powypadkowego?

Pracownik, schodząc z podestu podczas przestoju w pracy, doznał urazu. Został odwieziony na SOR, gdzie stwierdzono skręcenie stawu skokowego lewego i w zaleceniach podano: oszczędzanie i wyższe ułożenie chorej kończyny. Pracownik w kolejnym dniu (piątek) udał się do lekarza, jednak odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego i na zmianie nocnej w niedzielę podjął pracę (praca stojąca przez całą zmianę roboczą). Pracownik poruszał się od momentu zdarzenia o własnych siłach, nie kulał (dowodem jest nagranie monitoringu) i z

18 stycznia 2017

Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać kary bezpośrednio na pracowników?

Pytanie: Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać kary bezpośrednio na pracowników? Odpowiedź W wyniku przeprowadzonych ustaleń inspektorzy pracy mają prawo karać mandatami winnych, którzy dopuścili się wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Grzywny nakładane są imiennie – w zależności od konkretnego przypadku, mogą być nakładane na pracodawców lub osoby działające w jego imieniu, które mogą być pracownikami, jeżeli dopuściły się wykroczenia. Są to osoby działające w imieniu pracodawcy, np. w sprawach personalnych lub kierujące pracownikami. Uzasadnienie Państwowa

16 stycznia 2017

Kiedy można mówić o przerwaniu drogi z domu do pracy?

Pracownica przewróciła się, idąc do pracy (poślizgnęła się i prawdopodobnie uderzyła głową, na co wskazywała rana z tyłu na głowie). Pracownica z domu idzie na pieszo ok. 500 m, po czym zabiera ją koleżanka samochodem i jadą do pracy. Jest to stały „rytuał” drogi do pracy. Pracownica wchodząc do auta powiedziała, że uderzyła się w głowę (miała ranę z tyłu głowy). Zaraz po dotarciu do pracy koleżanki zauważyły, iż z poszkodowaną jest utrudniony kontakt –

11 stycznia 2017

Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian?

Pytanie: Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian? W magazynie składuje się surowce i opakowania. Odpowiedź: Odległość w magazynie regałów od ścian powinna być na tyle duża, aby pomiędzy regałem a ścianą mógł bezpiecznie przemieszczać się pracownik i aby można było w sposób bezpieczny korzystać ze środków transportowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej

4 stycznia 2017

Pracowity Nowy Rok dla behapowców

1Zwykle przełom roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie oszczędza również pracowników służby bhp, obciążonych obowiązkami związanymi ze sprawozdawczością podsumowującą rok mijający oraz planowaniem działań na nowy okres. 1. Analiza stanu bhp Służba bhp, jako organ doradczy i kontrolny pracodawcy, jest zobligowana przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

kontakt

I będziemy odpowiadać na każdą wiadomość.

Adres:

Grunwaldzka 91A 33-300 Nowy Sącz

Obsługa klienta:

Telefon: +48 18 442 13 78

Email:

Maria Dobosz:

Telefon: +48 603 93 28 34

Email: mariadobosz@op.pl

Przemysław Dobosz:

Telefon: +48 668 80 33 61

Email: p.dobosz@op.pl

Top