Kategoria: BHP

Czy pracownik może wykorzystywać odzież roboczą poza terenem zakładu pracy?

Pracownikowi należy uświadomić, że ma obowiązek dbania o mienie zakładu pracy (m.in. odzież robocza jest własnością pracodawcy) wobec czego pracownik nie musi wychodzić do domu w „brudnej” bądź używanej odzieży roboczej, działając też negatywnie na wizerunek pracodawcy podczas drogi do domu. Pytanie Pracodawca musi zapewnić szafki dla pracowników, jeżeli od pracownika wymagana jest odzież robocza. Czy pracownik ma obowiązek korzystania z szafki w szatni pracowniczej? Co, jeżeli nie czuje takiej potrzeby, czy może odmówić przydziału

Kto powinien opiniować, a kto zatwierdzać ryzyko zawodowe?

Pracodawca może zobowiązać określonych pracowników do zaopiniowania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przed jej zatwierdzeniem – twierdzi ekspert Serwisu BHP. Pytanie Czy ocenę ryzyka zawodowego musi zatwierdzać dyrektor (pracodawca), czy mogą to być inne osoby np. na produkcji – kierownik produkcji, w dziale utrzymania ruchu – kierownik, w administracji – kierownik administracji? Odpowiedź  Pracodawca może zobowiązać określonych pracowników do zaopiniowania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przed jej zatwierdzeniem. Natomiast udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego powinien zatwierdzić pracodawca. Przy czym,

Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w zespole powypadkowym?

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik odmawia wyznaczenia go na członka zespołu powypadkowego? W firmie zatrudnionych jest dwóch pracowników i każdy twierdzi, że nie może być członkiem zespołu powypadkowego. Odpowiedź O powołaniu pracownika w skład zespołu powypadkowego decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę przewidziane prawem warunki, jakie musi ta osoba spełniać. Uzasadnienie Zgodnie z art. 234 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany

Jak należy traktować wypadek, który wydarzył się podczas dobrowolnego wyjazdu integracyjnego?

Pracodawca zorganizował dla firmy wyjazd konferencyjno–integracyjny. Pracownicy mogli zapisać się na niego dobrowolnie, ale pracodawca wystawił dla wszystkich zapisanych pracowników zbiorczą delegację. Pracodawca uważa, że pobyt podczas konferencji w sobotę w określonych godzinach (17:00–18:30 i 20:00–21:30) jest obowiązkowy i traktuje to jako polecenie służbowe, podobnie zabawy integracyjne, które miały miejsce w niedziele w godzinach 14:00–18:00. Cała reszta była czasem wolnym pracownika, jednakże plan wyjazdu był ustalony, że międzyczasie jest planowana np. dyskoteka lub zajęcia edukacyjne

Jak powinny wyglądać przyciski bezpieczeństwa przy taśmach produkcyjnych?

Ekspert BHP wyjaśnia, czy przyciski bezpieczeństwa przy taśmach produkcyjnych muszą mieć określony kształt, być usytuowane na żółtym tle i posiadać napis STOP, oraz czy kwestie te są określone w przepisach. Są różnego rodzaju przyciski i hamulce zatrzymujące maszynę w systemie awaryjnym, zależnie od maszyny. Są też różne kolory. Kształtu i koloru przycisku całkowitego zatrzymania maszyny nie określają przepisy, jednak większość pracodawców posiadających maszyny stosuje takie rozwiązanie, że przycisk jest w kolorze czerwonym na żółtym tle,

Jaka jest kolejność podpisów na protokole powypadkowym?

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego, najpierw podpisy, w dowolnej kolejności, powinni złożyć członkowie zespołu uczestniczący w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku. Następnie, podpis stanowiący potwierdzenie zapoznania z treścią protokołu składa poszkodowany lub członek rodziny. Dopiero po wskazanych powyżej, podpis składa pracodawca. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – dalej r.u.o.w., po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie

8 pytań o obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego – to trzeba wiedzieć!

Przepisy wyraźnie wskazują, kiedy pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. W niektórych sytuacjach pracownik może używać własnej odzieży i obuwia jako roboczego. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości wypłaca się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 1. Kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze? Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze w dwóch przypadkach: ● gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub

Koniec okresowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W przekazanym właśnie do konsultacji projekcie znalazły się też dwie ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP. – Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zmiany obejmą m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową czy ustawę o rachunkowości. Zakłada

Kto odpowiada za wyliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

W jaki sposób ustala się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za wyliczanie ekwiwalentu: pracownik działu kadr czy służba BHP? Odpowiedź 1. Wyliczając ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników należy uwzględnić wszystkie koszty poniesione przez pracownika (koszty energii elektrycznej, koszty zużytej wody, proszku do prania itp.). 2. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży własnej przez pracowników należy do pracodawcy. Uzasadnienie Stosownie do postanowień art. 207 § 2

Kiedy należy uznać, że pracownicy pracują w warunkach narażenia?

Na naszych stanowiskach pracy występują źródła promieniowania rentgenowskiego (zaliczanego do czynników rakotwórczych), są to spawarki elektronowe, mikroskopy elektronowe, tomograf komputerowy. Na wymienionych stanowiskach prowadzimy badania promieniowania rentgenowskiego (badania prowadzi sanepid). Wyniki badań wychodzą poniżej granicy oznaczalności. Wyniki badań z protokołu pomiarowego: „z przeprowadzonych pomiarów dozymetrycznych oraz dokonanych obliczeń wynika, że w określonych warunkach pracy, przestrzegając zasad ochrony radiologicznej dawki graniczne nie zostaną przekroczone”. Czy w związku z tym można uznać, że nasi pracownicy nie pracują

Top