Kategoria: BHP

Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej

Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy popełnił przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Pracownik służby bhp zobligowany do dbania o interesy pracodawcy, niedopełniając obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy i narażając tym samym pracodawcę na odpowiedzialność karną,

Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

W pomieszczeniu produkcyjnym znajduje się droga transportowa o szerokości 2 m. Nie ma możliwości jej poszerzenia. Należy zorganizować na niej ruch pieszy, dwukierunkowy oraz ruch wózków paletowych (bezsilnikowych). Wózek będzie poruszał się sporadycznie, będzie to tylko jeden wózek. Nie ma możliwości, że w jednym czasie na drodze będą przebywać jednocześnie dwa wózki. Wózek będzie odstawiał palety zarówno po jednej, jak i drugiej stronie drogi. Jak najbezpieczniej zorganizować ruch na tej drodze, zgodnie z przepisami bhp?

Kiedy można odstąpić od sporządzenia protokołu powypadkowego?

Pracownik, schodząc z podestu podczas przestoju w pracy, doznał urazu. Został odwieziony na SOR, gdzie stwierdzono skręcenie stawu skokowego lewego i w zaleceniach podano: oszczędzanie i wyższe ułożenie chorej kończyny. Pracownik w kolejnym dniu (piątek) udał się do lekarza, jednak odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego i na zmianie nocnej w niedzielę podjął pracę (praca stojąca przez całą zmianę roboczą). Pracownik poruszał się od momentu zdarzenia o własnych siłach, nie kulał (dowodem jest nagranie monitoringu) i z

Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać kary bezpośrednio na pracowników?

Pytanie: Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać kary bezpośrednio na pracowników? Odpowiedź W wyniku przeprowadzonych ustaleń inspektorzy pracy mają prawo karać mandatami winnych, którzy dopuścili się wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Grzywny nakładane są imiennie – w zależności od konkretnego przypadku, mogą być nakładane na pracodawców lub osoby działające w jego imieniu, które mogą być pracownikami, jeżeli dopuściły się wykroczenia. Są to osoby działające w imieniu pracodawcy, np. w sprawach personalnych lub kierujące pracownikami. Uzasadnienie Państwowa

Kiedy można mówić o przerwaniu drogi z domu do pracy?

Pracownica przewróciła się, idąc do pracy (poślizgnęła się i prawdopodobnie uderzyła głową, na co wskazywała rana z tyłu na głowie). Pracownica z domu idzie na pieszo ok. 500 m, po czym zabiera ją koleżanka samochodem i jadą do pracy. Jest to stały „rytuał” drogi do pracy. Pracownica wchodząc do auta powiedziała, że uderzyła się w głowę (miała ranę z tyłu głowy). Zaraz po dotarciu do pracy koleżanki zauważyły, iż z poszkodowaną jest utrudniony kontakt –

Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian?

Pytanie: Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian? W magazynie składuje się surowce i opakowania. Odpowiedź: Odległość w magazynie regałów od ścian powinna być na tyle duża, aby pomiędzy regałem a ścianą mógł bezpiecznie przemieszczać się pracownik i aby można było w sposób bezpieczny korzystać ze środków transportowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej

Pracowity Nowy Rok dla behapowców

1Zwykle przełom roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie oszczędza również pracowników służby bhp, obciążonych obowiązkami związanymi ze sprawozdawczością podsumowującą rok mijający oraz planowaniem działań na nowy okres. 1. Analiza stanu bhp Służba bhp, jako organ doradczy i kontrolny pracodawcy, jest zobligowana przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

Kiedy należy zorganizować oddzielną szatnię i umywalnię dla kobiet?

W zakładzie produkcyjnym przemysłu lekkiego, na jednym z wydziałów produkcyjnych, oprócz mężczyzn zatrudniono 5 kobiet. Czy w tej sytuacji należy zorganizować oddzielną szatnię i umywalnię dla kobiet? Odpowiedź  Zorganizowanie osobnej szatni i umywali dla kobiet zależy od liczby pracowników zatrudnionych na jednej zmianie. Jeśli na jednej zmianie zatrudnionych jest do 10 pracowników, osobna szatnia i umywalnia dla kobiet nie jest wymagana, pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń. 21

Dlaczego boimy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej?

Od kilku dobrych lat w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i na wyższych uczelniach przeprowadza się krótkie kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Mimo to, wielu obecnych, dorosłych absolwentów uczelni nadal nie podejmuje prób ratowania życia poszkodowanego zanim nie nadejdzie fachowa pomoc. Jeżeli uda nam się usłyszeć w telewizji, że jakaś odważna osoba uratowała komuś życie, zazwyczaj znaczy to, że był to przypadkowy przechodzień – lekarz lub student medycyny. Dlaczego tak się dzieje?   Jak łatwo można się

Dlaczego pracodawca nie powinien lekceważyć zasad BHP?

10 września 10 2016 Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze. Pomimo tego, że każdy powinien o tym wiedzieć , polscy pracodawcy często lekceważą kursy BHP. Jeśli w ogóle są, to często szkolenia prowadzone są po macoszemu. Skutki takiego działania mogą być katastrofalne, wielu pracowników traci zdrowie a nawet życie. Nie mówiąc już o wysokich karach pieniężnych nakładanych na pracodawców za dopuszczenie do pracy pracownika bez szkolenia. . Jako specjaliści z firmy BHP Center, która zajmuje się prowadzeniem

Top