Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w zespole powypadkowym?

BHPBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w zespole powypadkowym?

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik odmawia wyznaczenia go na członka zespołu powypadkowego?
W firmie zatrudnionych jest dwóch pracowników i każdy twierdzi, że nie może być członkiem zespołu powypadkowego.

Odpowiedź

O powołaniu pracownika w skład zespołu powypadkowego decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę przewidziane prawem warunki, jakie musi ta osoba spełniać.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 234 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany m.in. zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku. W ramach realizacji wskazanej powinności pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy – § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – dalej r.u.o.w.p.

Natomiast stosownie do art. 211 § 7 k.p. jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pochodną tego obowiązku jest konieczność udziału w pracach zespołu powypadkowego w przypadku powołania pracownika w jego skład. Przy czym o powołaniu w skład zespołu powypadkowego decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę warunki, jakie musi spełniać pracownik. Zgoda pracownika nie jest wymagana. W sytuacji, gdy powołany w skład zespołu powypadkowego pracownik nie będzie realizował wynikających z powierzonej funkcji zadań, to może to stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.

W przypadku, gdy pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie określonym przez przepisy r.u.o.p.w. ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy (§ 6 r.u.o.w.p.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top