Czy wypadek na wyjeździe integracyjnym to wypadek przy pracy?

BHPNo Comments

Doklikałeś aż tutaj:Czy wypadek na wyjeździe integracyjnym to wypadek przy pracy?

Dokonując prawnej kwalifikacji wypadku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy program wyjazdu uwzględniał zajęcia, podczas których doszło do wypadku, czy też były one zorganizowane spontanicznie – wyjaśnia ekspert Serwisu BHP.

Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Grupa kierowników sklepów wyjechała na zebranie swojego rejonu. Spotkanie było zorganizowane przez przełożonego.Ostatnim punktem agendy była kolacja i integracja. W ramach integracji była możliwość popłynięcia kajakami. Jedna z kierowniczek, wychodząc z kajaka, jedną nogę postawiła na pomoście, wtedy kajak odpłynął od pomostu i pracownica wpadła do wody. W wyniku zdarzenia, doznała naderwania mięśni zginaczy uda prawego S76. Przebywa na zwolnieniu 15 dni. Kajaki nie były obowiązkowym, ale mile widzianym elementem integracji. Przełożona podpisała oświadczenie, że jej pracownicy zapoznali się z regulaminem, otrzymali kapoki itp.
Czy należy to uznać za wypadek przy pracy?

Odpowiedź

Opisane zdarzenie należy rozpatrywać w kategorii wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy.

Stosownie do postanowień art. 3 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w u.u.w., zgodnie z art. 3 ust. 2 u.u.w., traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Szczegółowe zasady postępowania powypadkowego określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W opisanej sytuacji, w której pracownicy przebywający w podróży służbowej, po zakończeniu części formalnej, rozpoczęli zajęcia integracyjno-rekreacyjne (wspólna kolacja, pływanie kajakami itp.), podczas których jedna z uczestniczek uległa wypadkowi, takiego zdarzenia nie należy traktować jako wypadku przy pracy, lecz rozpatrywać w kategorii wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, ponieważ poszkodowana w chwili zdarzenia nie wykonywała pracy.

Dokonując prawnej kwalifikacji analizowanego wypadku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy program wyjazdu uwzględniał zajęcia, podczas których doszło do wypadku, czy też były one zorganizowane spontanicznie.

O ile w pierwszym przypadku nie powinno być problemu z uznaniem zdarzenia za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, o tyle w tym drugim – nawet w przypadku uznania wypadku przez pracodawcę – taką kwalifikację mógłby próbować kwestionować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego poszkodowana zwróciłaby się o ewentualne świadczenia odszkodowawcze.

Więcej na Wolters Kluwer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Top