Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

BHPBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

W pomieszczeniu produkcyjnym znajduje się droga transportowa o szerokości 2 m. Nie ma możliwości jej poszerzenia. Należy zorganizować na niej ruch pieszy, dwukierunkowy oraz ruch wózków paletowych (bezsilnikowych). Wózek będzie poruszał się sporadycznie, będzie to tylko jeden wózek. Nie ma możliwości, że w jednym czasie na drodze będą przebywać jednocześnie dwa wózki. Wózek będzie odstawiał palety zarówno po jednej, jak i drugiej stronie drogi.
Jak najbezpieczniej zorganizować ruch na tej drodze, zgodnie z przepisami bhp?
Czy można przyjąć zasadę, że kiedy na drodze znajduje się wózek, pieszy nie może na nią wejść?
Jakie są proponowane rozwiązania, by pomimo ograniczonej szerokości drogi, zorganizować tam bezpieczny ruch nie łamiąc przepisów bhp?
W pomieszczeniu łącznie będzie pracować około 14 osób. Każdy kilka razy w ciągu zmiany roboczej przemieszcza się po drodze.

Odpowiedź

Przepis rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p., stanowi, iż nie ma możliwości wprowadzenia na dojściu do stanowiska pracy albo na przejściu używanym do obsługi maszyny lub innego urządzenia technicznego, szczególnej organizacji pracy. Innymi słowy, przepis nie przewiduje, że w razie pojawienia się na drodze wózka, pracownikom jest wstęp wzbroniony. Przepis jest jednoznaczny. Odległości pomiędzy stanowiskami, maszynami, ścianą a maszynami mają być odpowiednie, zgodne z r.b.h.p. i powinny być przeznaczone do obsługi stanowiska. Inną sprawą jest droga transportowa. Droga transportowa nie powinna służyć jako przejścia pomiędzy maszynami.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 47 ust. 1 r.b.h.p., do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. Jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. Wysokość dojścia może być, w uzasadnionych (konstrukcją maszyn i innych urządzeń technicznych) przypadkach zmniejszona do 1,8 m. Zgodnie z § 47 ust. 3 r.b.h.p., do stanowiska pracy powinno prowadzić bezpieczne dojście. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinno mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.

Droga transportowa, która ma 2 m szerokości i nie jest używana do obsługi maszyn i urządzeń, może być stosowana. Należy jednak zapewnić, aby: 1) obowiązywała przyjęta organizacja pracy, wprowadzona instrukcją pracy, obowiązującą tych, co dostarczają towar oraz pracowników obsługujących skrajne stanowiska pracy, pracownicy powinni zapoznać się z postanowieniami instrukcji i powinni być zobowiązani do jej stosowania i przestrzegania, powinien być wprowadzony zakaz wejścia pracowników na drogę transportową; 2) ładunek nie może wystawać poza obrys wózka; 3) ładunek nie może potrącać pracowników obsługujących skrajne stanowiska pracy; 4) aby wózek nie poruszał się po przejściach przeznaczonych do obsługi maszyn (stanowiska) i nie stanowił zagrożenia dla pracowników obsługujących stanowiska pracy (maszyny).

Wózek (ręczny) może poruszać się według innej (wynikającej z potrzeb lokalnych), organizacji pracy. Ustala to pracodawca na podstawie oceny zagrożenia ryzykiem zawodowym. Wózek nie może kolidować (zastawiać lub ograniczać funkcje) drogi pożarowej oraz ewakuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top