Kategoria: BHP

Czy wypadek na wyjeździe integracyjnym to wypadek przy pracy?

Dokonując prawnej kwalifikacji wypadku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy program wyjazdu uwzględniał zajęcia, podczas których doszło do wypadku, czy też były one zorganizowane spontanicznie – wyjaśnia ekspert Serwisu BHP. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Grupa kierowników sklepów wyjechała na zebranie swojego rejonu. Spotkanie było zorganizowane przez przełożonego.Ostatnim punktem agendy była kolacja i integracja. W ramach integracji była możliwość popłynięcia kajakami. Jedna z kierowniczek, wychodząc z kajaka, jedną nogę postawiła na pomoście, wtedy kajak odpłynął

Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi – zmiany od 10 sierpnia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadzi od 10 sierpnia 2018 roku wiele zmian, które z jednej strony stanowić będą doprecyzowanie istniejących obecnie zapisów, z drugiej ograniczą uprawnienia nabyte przed tym dniem. Dotychczasowa regulacja Obecnie do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który uzyskał: •    uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub •    imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez

Czy podrapanie klatki piersiowej jest urazem w rozumieniu definicji wypadku przy pracy?

Podrapanie klatki piersiowej stanowi naruszenie ciągłości tkanek, jeżeli zostaną spełnione określone przesłanki wynikające z definicji wypadku przy pracy, to dane zdarzenie może być za takie uznane. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Czy skutki zdarzenia w postaci silnego, dogłębnego podrapania klatki piersiowej, można uznać za uraz kwalifikujący zdarzenie jako wypadek przy pracy? Odpowiedź  Podrapanie klatki piersiowej stanowi naruszenie ciągłości tkanek, a tym samym stanowi uraz w rozumieniu definicji wypadku przy pracy. Jeżeli więc zostaną spełnione również pozostałe przesłanki

Pracodawca winny, bo tolerował naderwaną wykładzinę

Pracodawca ma obowiązek reagować na monity zgłaszane przez pracownika w związku z zagrożeniami, jakie występują na stanowisku pracy. Jeśli je zlekceważył odpowiada za szkodę – stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi. Irena R. (imię zmienione) pracowała, jako ekspedientka w małym sklepiku spożywczym. Przestrzeń sklepu wypełniona była w większości regałami i lodówkami. W trakcie obsługiwania klientów, Irena R. zaczepiła nogą o wystający kawałek wykładziny podłogowej. Chroniąc się przed upadkiem stanęła z całej siły na prawej nodze. Tak

Czy pracownik służby BHP może prowadzić szkolenie wstępne?

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenia w dziedzinie BHP, ale nie wszystkie. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Czy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy na stanowisku Inspektor ds. BHP i Ochrony Środowiska może przeprowadzać szkolenia wstępne BHP? Pracownik ten ukończył szkołę policealną technik bezpieczeństwa i higieny pracy zakres kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Odpowiedź  Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tylko instruktaż

Od 1 kwietnia zmiana składki wypadkowej.

Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności. Dla większości płatników oznacza to obniżkę, jednak w przypadku czterech grup działalności składka wzrośnie. Nowy okres składkowy przyniesie obniżkę stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla większości przedsiębiorców. Trwają konsultacje społeczne projektu zmian. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowają

Gaśnice w miejscu pracy – właściwy dobór, rozmieszczenie

Mimo iż wyposażenie w odpowiednie środki gaśnicze leży w kompetencji specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, niejednokrotnie to pracownicy służby BHP w ramach przeprowadzanych audytów mogą przekazać cenne wskazówki w zakresie dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów, w tym doboru rodzaju i ilości gaśnic. W przypadku gaśnic zlokalizowanych w zakładzie pracy należy pamiętać, że podstawowym zadaniem jest określenie ich wymaganej liczby i rodzaju. Nie każd24a gaśnica nadaje się do ugaszenia danego rodzaju pożaru, a ponadto ich liczba powinna

Jakie wymagania obowiązują przy odbiorze maszyn?

Nabywca nowej maszyny powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia wymagania zasadnicze i posiada dokumentację, która to potwierdza, natomiast nabywca maszyny używanej powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia wymagania minimalne. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Jakie wymagania obowiązują przy odbiorach nowych maszyn, instalacji oraz odbiorach maszyn po modernizacjach? Jakie kryteria powinny zostać uwzględnione? Kto powinien uczestniczyć w komisyjnym odbiorze maszyn nowych i używanych? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole odbiorczym? Odpowiedź  Przepisy nie precyzują, kto uczestniczy w odbiorze maszyn.

Czy znaki BHP można wykonać samodzielnie?

W przypadku znaków bezpieczeństwa, których obowiązek stosowania wynika z przepisów przeciwpożarowych, należy uzyskać odpowiedni dokument. Typowe znaki BHP nie wymagają w celu ich wytwarzania uzyskania certyfikatu. Pytanie Użytkownika Serwisu BHP Czy znaki bezpieczeństwa muszą być certyfikowane? Czy można wykonać samemu laminowane znaki? Odpowiedź  W przypadku znaków bezpieczeństwa, których obowiązek stosowania wynika z przepisów przeciwpożarowych, należy uzyskać dokument, wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normach. Typowe znaki

Czy dla wypadku przy pracy można przyjąć datę prawdopodobną?

Jeżeli zespołowi powypadkowemu nie uda się ustalić konkretnej daty zdarzenia, jak również zebrać dodatkowych dowodów na potwierdzenie zgłoszenia dokonanego przez poszkodowanego, zdarzenie to nie powinno zostać uznane za wypadek przy pracy. Pytanie Pracownik po 8 miesiącach zgłosił zdarzenie, jakie miało miejsce w pracy jako wypadek przy pracy. Poszkodowana przenosząc karton z mlekiem (12 kg) potknęła się o stojącą paletę, przewróciła się i upadła na prawą rękę. Przez kilka dni odczuwała ból, jednak nie zgłosiła tego

Top