Kategoria: BHP

Czy pracownik służby BHP może prowadzić szkolenie wstępne?

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenia w dziedzinie BHP, ale nie wszystkie. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Czy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy na stanowisku Inspektor ds. BHP i Ochrony Środowiska może przeprowadzać szkolenia wstępne BHP? Pracownik ten ukończył szkołę policealną technik bezpieczeństwa i higieny pracy zakres kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Odpowiedź  Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tylko instruktaż

Od 1 kwietnia zmiana składki wypadkowej.

Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności. Dla większości płatników oznacza to obniżkę, jednak w przypadku czterech grup działalności składka wzrośnie. Nowy okres składkowy przyniesie obniżkę stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla większości przedsiębiorców. Trwają konsultacje społeczne projektu zmian. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowają

Gaśnice w miejscu pracy – właściwy dobór, rozmieszczenie

Mimo iż wyposażenie w odpowiednie środki gaśnicze leży w kompetencji specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, niejednokrotnie to pracownicy służby BHP w ramach przeprowadzanych audytów mogą przekazać cenne wskazówki w zakresie dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów, w tym doboru rodzaju i ilości gaśnic. W przypadku gaśnic zlokalizowanych w zakładzie pracy należy pamiętać, że podstawowym zadaniem jest określenie ich wymaganej liczby i rodzaju. Nie każd24a gaśnica nadaje się do ugaszenia danego rodzaju pożaru, a ponadto ich liczba powinna

Jakie wymagania obowiązują przy odbiorze maszyn?

Nabywca nowej maszyny powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia wymagania zasadnicze i posiada dokumentację, która to potwierdza, natomiast nabywca maszyny używanej powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia wymagania minimalne. Pytanie użytkownika Serwisu BHP: Jakie wymagania obowiązują przy odbiorach nowych maszyn, instalacji oraz odbiorach maszyn po modernizacjach? Jakie kryteria powinny zostać uwzględnione? Kto powinien uczestniczyć w komisyjnym odbiorze maszyn nowych i używanych? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole odbiorczym? Odpowiedź  Przepisy nie precyzują, kto uczestniczy w odbiorze maszyn.

Czy znaki BHP można wykonać samodzielnie?

W przypadku znaków bezpieczeństwa, których obowiązek stosowania wynika z przepisów przeciwpożarowych, należy uzyskać odpowiedni dokument. Typowe znaki BHP nie wymagają w celu ich wytwarzania uzyskania certyfikatu. Pytanie Użytkownika Serwisu BHP Czy znaki bezpieczeństwa muszą być certyfikowane? Czy można wykonać samemu laminowane znaki? Odpowiedź  W przypadku znaków bezpieczeństwa, których obowiązek stosowania wynika z przepisów przeciwpożarowych, należy uzyskać dokument, wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normach. Typowe znaki

Czy dla wypadku przy pracy można przyjąć datę prawdopodobną?

Jeżeli zespołowi powypadkowemu nie uda się ustalić konkretnej daty zdarzenia, jak również zebrać dodatkowych dowodów na potwierdzenie zgłoszenia dokonanego przez poszkodowanego, zdarzenie to nie powinno zostać uznane za wypadek przy pracy. Pytanie Pracownik po 8 miesiącach zgłosił zdarzenie, jakie miało miejsce w pracy jako wypadek przy pracy. Poszkodowana przenosząc karton z mlekiem (12 kg) potknęła się o stojącą paletę, przewróciła się i upadła na prawą rękę. Przez kilka dni odczuwała ból, jednak nie zgłosiła tego

Czy pracownik może wykorzystywać odzież roboczą poza terenem zakładu pracy?

Pracownikowi należy uświadomić, że ma obowiązek dbania o mienie zakładu pracy (m.in. odzież robocza jest własnością pracodawcy) wobec czego pracownik nie musi wychodzić do domu w „brudnej” bądź używanej odzieży roboczej, działając też negatywnie na wizerunek pracodawcy podczas drogi do domu. Pytanie Pracodawca musi zapewnić szafki dla pracowników, jeżeli od pracownika wymagana jest odzież robocza. Czy pracownik ma obowiązek korzystania z szafki w szatni pracowniczej? Co, jeżeli nie czuje takiej potrzeby, czy może odmówić przydziału

Kto powinien opiniować, a kto zatwierdzać ryzyko zawodowe?

Pracodawca może zobowiązać określonych pracowników do zaopiniowania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przed jej zatwierdzeniem – twierdzi ekspert Serwisu BHP. Pytanie Czy ocenę ryzyka zawodowego musi zatwierdzać dyrektor (pracodawca), czy mogą to być inne osoby np. na produkcji – kierownik produkcji, w dziale utrzymania ruchu – kierownik, w administracji – kierownik administracji? Odpowiedź  Pracodawca może zobowiązać określonych pracowników do zaopiniowania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przed jej zatwierdzeniem. Natomiast udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego powinien zatwierdzić pracodawca. Przy czym,

Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w zespole powypadkowym?

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik odmawia wyznaczenia go na członka zespołu powypadkowego? W firmie zatrudnionych jest dwóch pracowników i każdy twierdzi, że nie może być członkiem zespołu powypadkowego. Odpowiedź O powołaniu pracownika w skład zespołu powypadkowego decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę przewidziane prawem warunki, jakie musi ta osoba spełniać. Uzasadnienie Zgodnie z art. 234 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany

Jak należy traktować wypadek, który wydarzył się podczas dobrowolnego wyjazdu integracyjnego?

Pracodawca zorganizował dla firmy wyjazd konferencyjno–integracyjny. Pracownicy mogli zapisać się na niego dobrowolnie, ale pracodawca wystawił dla wszystkich zapisanych pracowników zbiorczą delegację. Pracodawca uważa, że pobyt podczas konferencji w sobotę w określonych godzinach (17:00–18:30 i 20:00–21:30) jest obowiązkowy i traktuje to jako polecenie służbowe, podobnie zabawy integracyjne, które miały miejsce w niedziele w godzinach 14:00–18:00. Cała reszta była czasem wolnym pracownika, jednakże plan wyjazdu był ustalony, że międzyczasie jest planowana np. dyskoteka lub zajęcia edukacyjne

Top